Reglement Beauty Awards

WIJ ADVISEREN DEZE INFORMATIE GOED DOOR TE LEZEN VÓÓRDAT U START MET HET SAMENSTELLEN VAN UW INZENDING. DIT VOORKOMT FOUTEN EN TELEURSTELLINGEN.

Algemeen reglement Beauty Award 2019

1. Deelname aan de Beauty Award 2019 is mogelijk voor alle schoonheidsspecialisten en beauty salons die zijn ingeschreven bij de KvK in Nederland of in loondienst zijn bij een schoonheidsinstituut dat is ingeschreven bij de KvK in Nederland.

2. Inschrijfgeld bedraagt € 50,- exclusief btw. Dit bedrag dient binnen de betalingstermijn te worden voldaan. Bij annulering van de inschrijving, of het niet (tijdig) insturen van materiaal, vindt geen restitutie plaats van de inschrijfkosten en blijft de betalingsverplichting aanwezig.

3. Schoonheidsspecialisten kunnen zichzelf inschrijven voor de categorie voor Schoonheidsspecialist van het jaar. Voor de categorie Schoonheidssalon van het jaar kan echter alleen de eigenaar en/of manager van het instituut inschrijven.

4. Eén persoon kan zich voor maximaal één categorie aanmelden voor de editie 2019.

5. Bij inschrijving maakt u de keuze uit 3 categorieën:

  1. Schoonheidsspecialist van het jaar;
  2. Schoonheidssalon van het jaar;
  3. Newcomer of the Year.

6. De categorie Schoonheidsspecialist van het jaar is in 2019 in vier verschillende regio’s verdeeld (noord, midden/oost, zuid en west). Uw inschrijving wordt automatisch in de juiste regio ingedeeld.

7. De categorie Schoonheidssalon van het jaar is verdeeld in twee categorieën:

  1. kleine salon: t/m 1,8 fte meewerkend personeel uitgaande van een werkweek van 40 uur;
  2. vanaf 1,8 fte meewerkend personeel uitgaande van een werkweek van 40 uur.

De organisatie zal de deelnemende salons in de juiste categorie plaatsen. Beauty Award is een evenement georganiseerd door Beauty Trade Professionals. Alle inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury.

8. Voor de categorie Newcomer of the Year is inschrijven alleen mogelijk voor schoonheidsspecialisten die nog niet langer dan vijf jaar een eigen salon hebben en/of niet langer dan 5 jaar in het vak zitten (peildatum 01-09-2014).

9. In totaal zijn er zeven categorieën:

  1. vier regio’s voor de categorie Schoonheidsspecialist van het jaar;
  2. twee categorieën bij Schoonheidssalon van het jaar;
  3. één Newcomer of the Year.

Per categorie wordt één winnaar gekozen en Award uitgereikt. De organisatie behoudt zich het recht voor om, op advies van de vakjury, geen Award uit te reiken indien de kwaliteit van de inzendingen niet representatief voldoende is voor de prijs.

10. De inzending moet uiterlijk 9 november 2018 in het bezit zijn van de Beauty Award organisatie.

11. In januari 2019 zullen de genomineerden bekend worden gemaakt. Alle deelnemers worden per e-mail op de hoogte gebracht of zij tot de genomineerden behoren.

12. Deelnemende schoonheidsspecialisten kunnen worden bezocht door een Mystery Guest voor een gezichtsbehandeling. Na afloop van het mysterybezoek zal hij/zij zich kenbaar maken. De deelnemende salon zal daarop de behandeling gratis aanbieden aan de Mystery Guest. Wanneer een salon bezocht is, betekent dit overigens niet dat de salon/schoonheidsspecialist genomineerd is.

13. De gala-uitreiking van de Beauty Award 2019 zal in april 2019 plaatsvinden.

14. Een deelnemer is bereid om op verzoek van de organisatie zichzelf in te zetten voor promotie-activiteiten ter bevordering van de bekendheid van de Beauty Award. Dit uiteraard in afstemming met de deelnemer met betrekking tot de mogelijkheden.

15. Het ingestuurde materiaal blijft eigendom van de Beauty Award organisatie.

16. Uitgesloten van deelname zijn:
a. schoonheidsspecialisten die werkzaam zijn bij of die eigenaar zijn van een salon die rechtstreeks gelieerd is aan een distributeur;
b. leden van de BTP;
c. specialisten die betaalde werkzaamheden verrichten voor Beautyspot;
d. (voormalig) juryleden van de Beauty Award;
e. (voormalige) mystery guests van de Beauty Award.

17. Winnaars van de Beauty Award zijn uitgesloten van deelname in het jaar dat volgt op het winnende jaar. Dit geldt enkel voor de categorie waarin men heeft deelgenomen.

18. Enkel het gebruik van het beeldmerk van 2019 kan een deelnemer aan deze editie gebruiken tijdens de gehele Beauty Award-periode en daarna. Het juiste beeldmerk zal worden verstrekt na inzending.

19. Op geen enkele wijze mag de naam of de organisatie van de Beauty Award in diskrediet gebracht of misbruikt worden.

20. De Beauty Award 2019 kent enkel zeven winnaars van een Award. Er is geen onderscheid in de plaatsen daaronder. Er mag derhalve na de uitreiking niet gecommuniceerd worden dat bijvoorbeeld een ‘tweede of derde plaats’ behaald is. U bent ófwel de winnaar in uw categorie, ófwel u was één van de genomineerden, ófwel u was deelnemer en bent niet genomineerd.

21. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

22. In alle overige zaken waarin dit algemene reglement of de deelname informatie niet voorziet, beslist de organisatie van de Beauty Award.