Reglement Beauty Award 2019

LEES DEZE INFORMATIE GOED VOORDAT JE BEGINT MET JE INZENDING. DIT VOORKOMT FOUTEN EN TELEURSTELLINGEN.

Algemeen reglement Beauty Award 2019

 1. Deelname aan de Beauty Award 2019 is mogelijk voor alle schoonheidsspecialisten en beauty salons die zijn ingeschreven bij de KvK in Nederland of in loondienst zijn bij een schoonheidsinstituut dat is ingeschreven bij de KvK in Nederland. Bij de categorie Schoonheidsspecialist regio Zuid is in overleg met de organisatie deelname van Belgische grenssalons mogelijk, mits zij in Nederlandstalig gebied gevestigd zijn, 80% Nederlandse klanten hebben en maximaal 10 km over de grens met Nederland gevestigd zijn.
 2. Inschrijfgeld bedraagt € 50,00 exclusief btw. Dit bedrag dient binnen de betalingstermijn te zijn voldaan. Bij annulering van de inschrijving, of het niet (tijdig) insturen van materiaal, vindt geen restitutie plaats van de inschrijfkosten en blijft de betalingsverplichting aanwezig.
 3. Schoonheidsspecialisten kunnen zichzelf inschrijven. Voor de categorie Schoonheidssalon van het jaar kan alleen de eigenaar en/of manager van het instituut inschrijven.
 4. Een persoon kan zich voor maximaal één categorie aanmelden.
 5. Er kan bij het inschrijven gekozen worden uit 3 categorieën: Schoonheidsspecialist van het jaar, Schoonheidssalon van het jaar en Newcomer of the Year.
 6. De categorie Schoonheidsspecialist van het jaar is in vier verschillende regio’s verdeeld (noord, midden/oost, zuid en west) en wordt automatisch per inschrijving in de juiste regio ingedeeld. Bij de categorie Schoonheidsspecialist regio Zuid is in overleg met de organisatie deelname van Belgische grenssalons mogelijk, mits zij in Nederlandstalig gebied gevestigd zijn, 80% Nederlandse klanten hebben en maximaal 10 km over de grens met Nederland gevestigd zijn.
 7. De categorie Schoonheidssalon van het jaar is verdeeld in twee categorieën: kleine salon: t/m 1,8 fte meewerkend personeel en grote salon: vanaf 1,8 fte meewerkend personeel uitgaande van een werkweek van 40 uur. De organisatie zal de deelnemende salons in de juiste categorie plaatsen.
 8. Voor de categorie Newcomer of the Year is inschrijven alleen mogelijk voor schoonheidsspecialisten die nog niet langer dan vijf jaar een eigen salon hebben en/of niet langer dan 5 jaar in het vak zitten (peildatum 01-09-2014).
 9. In totaal zijn er zeven categorieën (4 regio’s bij categorie Schoonheidsspecialist van het jaar, 2 categorieën bij Schoonheidssalon van het jaar en 1x Newcomer of the Year) en per categorie wordt een Award winnaar gekozen.
 10. De inzending moet uiterlijk 9 november 2018 in het bezit zijn van de Beauty Award organisatie.
 11. In januari 2019 zullen de genomineerden bekend worden gemaakt. Alle deelnemers worden per e-mail op de hoogte gebracht.
 12. Deelnemende schoonheidsspecialisten kunnen worden bezocht door een mystery guest voor een gezichtsbehandeling. De salon zal de behandeling gratis aanbieden. Na afloop van het mysterybezoek zal hij/zij zich kenbaar maken. Als een salon bezocht is, betekent dit niet direct dat de salon/schoonheidsspecialist genomineerd is.
 13. Uitreiking van de Beauty Award 2019 zal plaatsvinden in april 2019.
 14. Een deelnemer is bereidt om op verzoek van de organisatie zichzelf in te zetten voor promotie-activiteiten ter bevordering van de bekendheid van de Beauty Award. Dit uiteraard in afstemming met de deelnemer met betrekking tot de mogelijkheden.
 15. Het ingestuurde materiaal kan op verzoek van de deelnemer (na de uitreiking in april) teruggestuurd worden naar de deelnemer. Anders blijft het ingestuurde materiaal eigendom van de Beauty Award organisatie.
 16. Uitgesloten van deelname zijn schoonheidsspecialisten die werkzaam zijn bij of die eigenaar zijn van een salon die rechtstreeks gelieerd is aan een distributeur. Ook uitgesloten van deelname zijn leden van de BTP en (voormalig) juryleden en mystery guests van de Beauty Award.
 17. Verder zijn de winnaars uitgesloten van deelname in het jaar dat volgt op het winnende jaar. Dit geldt alleen voor de categorie waarin men heeft deelgenomen.
 18. Op geen enkele wijze mag de naam of de organisatie van de Beauty Award in diskrediet gebracht of misbruikt worden.
 19. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 20. Jaarlijks wordt het reglement opnieuw bekeken en zo nodig aangepast.
 21. In alle overige zaken waarin dit algemene reglement of de deelname informatie niet voorziet, beslist de organisatie van de Beauty Award.